Regulamin

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej BudkaFotografka.pl, której właścicielem jest firma Agata Sobolewska.

1. Prawo autorskie

a) Wszelkie treści strony internetowej www.budkafotografka.pl są chronione prawem autorskim. Zawartość strony WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

b) Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz firmy Agata Sobolewska;

c) Zarówno znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu firmy Agata Sobolewska podlegają ochronie i każdorazowe wykorzystanie logotypów wymaga pozyskania stosownej zgody

2. Zasady korzystania z serwisu

a) Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.budkafotografka.pl mają wyłącznie charakter informacyjny

b) Właściciel storny www.budkafotografka.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany lub uzupełniania informacji, lub danych zawartych na stronie WWW w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania ze strony internetowej.

3. Odpowiedzialność

Właściciel strony www.budkafotografka.pl dokłada staraż, aby zawarte na stronie informacje i dane były możliwie aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność cywilną za aktualność, poprawność, rzetelność,  kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron WWW, do których odsyłają odnośniki. Właściciel strony budkafotografka.pl nie odpowiada również za treść stron WWW, otwieranych przy pomocy takiego połączenia.

4. Informacje o plikach Cookies

W czasie odwiedzin strony www.budkafotografka.pl, może się zdarzyć, że przekażemy na Pażstwa komputer informację w formie plików "Cookie", które pomagają nam rozpoznać go automatycznie przy Pażstwa kolejnym wejściu na stronę. Pliki Cookies umożliwiają nam np., dopasowywanie naszej strony do Pażstwa zainteresoważ itp. Jeżeli nie wyrażą Pażstwo zgody na to, abyśmy rozpoznawali Pażstwa komputer, proszę nastawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby usuwał on pliki Cookies z twardego dysku komputera, blokował wszystkie Cookies lub ostrzegał Pażstwa, zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.

W przypadku pytaż, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.


WASZA GALERIA